Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται από την Atradius N.V. και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και θυγατρικές (εφεξής: από κοινού και ξεχωριστά αναφέρονται ως “Atradius”).

Η ιδιωτικότητά σας

Κατωτέρω βρίσκονται οι οδηγίες που χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε όταν επισκέπτεστε την (/-ις) ιστοσελίδα(/-ες) μας.

Τί είδους πληροφορίες χρειαζόμαστε και για ποιο λόγο

Κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μας με εσάς μπορεί να χρειαστούμε τα στοιχεία σας για τους παρακάτω λόγους:

 • Να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Να αξιολογήσουμε τους οικονομικούς και ασφαλιστικούς κινδύνους
 • Να καταγράψουμε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • Να αναλάβουμε την διεξαγωγή έρευνας ή στατιστικής ανάλυσης
 • Να παρέχουμε ασφαλιστική διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης και της διαχείρισης απαιτήσεων
 • Να ανακτήσουμε τα χρέη από εσάς ή για λογαριασμό σας
 • Να ανατρέψουμε και να εντοπίσουμε το έγκλημα, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση μέσω οικονομικών κυρώσεων και νομοθεσίας που αφορά ξέπλυμα χρήματος
 • Να πετύχουμε τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές  υποχρεώσεις μας


Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας ως εξής:

1. Χρήση Ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες που συλλέγει και χρησιμοποιεί η Atradius μέσω αυτής της ιστοσελίδας μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Οποιαδήποτε προσωπική λεπτομέρεια που πληκτρολογείτε και υποβάλλετε, όπως το όνομά σας, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός σας αριθμός, η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, η ημερομηνία γέννησης ή άλλες πληροφορίες, τις οποίες παρέχετε κατά την εγγραφή σας για προϊόντα ή υπηρεσίες,
 • Πληροφορίες που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε εσάς και τις προτιμήσεις σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως η γλώσσα. Χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να συλλέξουμε αυτό τον τύπο στοιχείων και πληροφοριών. Περαιτέρω λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στις Πληροφορίες για τα Cookies, συμπεριλαμβανομένου του πώς θα μειωθούν/απενεργοποιηθούν τα cookies,
 • Τη διεύθυνση IP σας (ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης της συσκευής σας καθώς συνδέεστε στο διαδίκτυο) και αυτή χρησιμοποιείται προκειμένου να εντοπίσουμε το ενδιαφέρον / επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, ή
 • Τις συνδρομές σας σε οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκθέσεις ανά χώρα, ενημερώσεις για το εμπόριο ή οικονομικές πληροφορίες, κλπ που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας.

2. Πολιτική Ασφάλισης

Η Atradius θα χρειαστεί επίσης πληροφορίες καθώς και εκείνων που κατονομάζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, για να υποβάλει προσφορά ή πρόταση όρων ανανέωσης, και να διαχειριστεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης του ρίσκου και των απαιτήσεων καθώς επίσης και οτιδήποτε απαιτείτε για την υποστήριξη της σχέσης σας με την Atradius.

3. Εκτίμηση Κινδύνου

Η Atradius επίσης θα χρειαστεί πληροφορίες για τους αγοραστές με τους οποίους συναλλάσσεστε , έτσι ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε κατά πόσο θα προσφέρουμε ασφαλιστική κάλυψη γι’ αυτούς.
 

4. Άλλες υπηρεσίες 

Η Atradius επίσης θα χρειαστεί πληροφορίες προκειμένου να προσφέρει άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως την είσπραξη απαιτήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα περιοριστεί σε αυτό.

Με τον τρόπο αυτό, η Atradius θα συνδυάσει πληροφορίες που παρέχετε με άλλα στοιχεία που μπορεί να διαθέτουμε για εσάς από τρίτα μέρη.

Εμείς θα χειριστούμε τις πληροφορίες εμπιστευτικά και σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία.

Με ποιούς θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες

Κατά τη χρήση των πληροφοριών, η Atradius δύναται να δώσει κάποια στοιχεία σε τρίτους όπως για παράδειγμα σε άλλα μέλη του Atradius group, σε άλλους ασφαλιστές, σε διαχειριστές απαιτήσεων, σε υπηρεσίες ανίχνευσης και πρόληψης του εγκλήματος ή της απάτης, σε παρόχους υπηρεσιών, πράκτορες, αντασφαλιστές, κανονιστικές αρχές, οργανισμούς επίλυσης διαφορών, επαγγελματίες συμβούλους όπως δικηγόροι, εταιρείες επανείσπραξης, οποιοδήποτε από κοινού ασφαλισμένο ή συν-ασφαλισμένο μέρος σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, υπό το οποίο είστε ασφαλισμένος ή σε άλλα πρόσωπα, τα οποία εσείς εξουσιοδοτείτε, όπως μεσίτες ή από κοινού ασφαλισμένους. Επίσης μπορούμε να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σε πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από εσάς, όπως τραπεζίτες, χρηματοδότες ή ασφαλιστές.

Πού δύναται να αποστείλουμε τα στοιχεία σας

Μπορούμε να αποστείλουμε τα στοιχεία σας, εμπιστευτικά, για επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης. Θα εξασφαλίσουμε τη λήψη όλων των απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων σας.

Μάρκετινγκ

Μπορεί να κάνουμε χρήση των στοιχείων σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε ταχυδρομικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κειμένου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Μπορεί να σας αποστείλουμε πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν γίνει αυτό, θα σας δοθεί η δυνατότητα να αποσύρετε τη συμμετοχή σας από τέτοιας μορφής επικοινωνία και για τους σκοπούς αυτούς· θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας οποτεδήποτε προκειμένου να αποχωρήσετε, αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@atradius.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . H Atradius δεν θα δώσει τα στοιχεία σας σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρονται από οποιονδήποτε άλλον εκτός από την Atradius.
 

Η Atradius δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανέναν εξωτερικό οργανισμό προς χρήση αυτών, χωρίς την έγκρισή σας

Πληροφορίες που σας αφορούν (όπως το όνομα, η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός) δεν θα δοθούν ούτε θα πωληθούν σε κανέναν εξωτερικό οργανισμό προς χρήση αυτών για μάρκετινγκ ή προς άγρα πελατών, χωρίς την προγενέστερη έγκρισή σας. Τα στοιχεία σας δύναται να διατεθούν σε πράκτορες ή αναδόχους συμβάσεων της Atradius, μόνο για το σκοπό εκτέλεσης υπηρεσιών εκ μέρους της Atradius.

Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων, ώστε να ενημερώσετε ή να διορθώσετε αντικειμενικές ανακρίβειες ή να αιτηθείτε απομάκρυνση των προσωπικών σας στοιχείων, επικοινωνώντας με την Atradius μέσω του διαδικτύου στο info@atradius.com Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται με spam bots· χρειάζεται να ενεργοποιήσετε το JavaScript για να δείτε το μήνυμα. Εναλλακτικά μπορείτε να γράψετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην καταχωρημένη διεύθυνση του παραρτήματος της Atradius που είναι αρμόδιο για εσάς. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας πριν από την παροχή στοιχείων για οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που μπορεί να έχουμε κρατήσει για εσάς. Μπορεί να επιβάλουμε σε εσάς μια μικρή συνδρομή για την παροχή πληροφοριών.

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζω για την ιδιωτικότητά μου;

Διαδικτυακές ιστοσελίδες τρίτων μερών και υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου έχουν ξεχωριστές πρακτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής και συλλογής δεδομένων, ανεξάρτητα από τις δικές μας. Η Atradius δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις ανεξάρτητες πολιτικές ή δράσεις. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη των κωδικών σας πρόσβασης ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τους λογαριασμούς σας. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί και υπεύθυνοι κάθε φορά που είστε συνδεδεμένοι.  Εάν δημοσιεύετε προσωπικές πληροφορίες σε απευθείας σύνδεση που είναι προσιτές στο κοινό, μπορεί ως αντάλλαγμα να λάβετε ανεπιθύμητα μηνύματα  από άλλα μέρη. Παρ’ ότι προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, η Atradius δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληροφοριών που μας μεταδίδετε και αυτό θα πρέπει να το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Atradius μπορεί να αλλάξει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι αλλαγές θα αναρτώνται υπό το πλαίσιο της «Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Η χρήση της ιστοσελίδας από εσάς μετά τις τροποποιήσεις που θα έχουν αναρτηθεί, θα αποτελεί ταυτόχρονα συμφωνία σας με την τροποποιημένη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με όλες τις αλλαγές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζετε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε τακτά χρονικά διαστήματα , προκειμένου να διασφαλίζετε ότι θα είστε ενήμεροι για την πιο πρόσφατη έκδοση.

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .