Λυπούμαστε για την αναστάτωση.

Η ιστοσελίδα στην οποία θέλατε να αποκτήσετε πρόσβαση, δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη.
 

Αυτό ενδέχεται να οφείλεται:

  • Στο ότι η ιστοσελίδα είναι παλαιά ή έχει αποσυρθεί
  • Η ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) είναι εσφαλμένη
  • Έχει προκύψει κάποιο τεχνικό πρόβλημα

 

Μπορείτε να βρείτε αυτό που αναζητάτε μέσω  Home Page ή Site Map.
 

Μια αυτόματη αναφορά του εν λόγω προβλήματος έχει σταλεί. Σε περίπτωση που το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας  και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .