Rapport Pays Singapour

Οικονομικά Στοιχεία Χώρας

 • Σιγκαπούρη
 • Γεωργία,
 • Αυτοκινητοβιομηχανία / Μεταφορές,
 • Χημικά / Φαρμακοβιομηχανία,
 • Κατασκευές,
 • Τομέας Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών,
 • Ηλεκτρονική/ Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες,
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες,
 • Τρόφιμα,
 • Μηχανήματα / Μηχανολογία,
 • Μεταλλουργία,
 • Χαρτοβιομηχανία,
 • Υπηρεσίες,
 • Χαλυβουργία,
 • Κλωστουφαντουργία

28 Ιαν 2016

La performance économique de Singapour est impactée par le ralentissement de la croissance en Chine et plus globalement en Asie du Sud-Est.

 

Singapore key indicatorsSingapore industries performance outlook

 

Situation politique

Chef d'Etat : Président Tony Tan Keng Yam (depuis septembre 2011)

Chef du gouvernement : Premier Ministre Lee Hsien Loong (depuis août 2004)

Population: 5.7 millions

 

Situation politique stable      

Le People’s Action Party (PAP) est au pouvoir depuis l'indépendance de Singapour en 1965. Le PAP est favorable aux entreprises mais, comparé aux normes occidentales, les libertés individuelles sont limitées. L'opposition, faible et fragmentée, dispose de très peu de possibilités de se présenter en soi au public. Lors des dernières élections générales de septembre 2015, le PAP a remporté près de 70 % des voix, s'assurant ainsi 83 des 89 sièges au parlement.

 

La population de Singapour se compose de Chinois de souche (77 %), de Malais (14 %), d'Indiens Hindous Tamouls (8 %) et de 1 % d'autres nationalités. La répartition des revenus est relativement égale et, contrairement à la Malaisie voisine, les tensions raciales sont faibles. La plus grande menace potentielle pour la sécurité est la possibilité d'attaques terroristes par des extrémistes musulmans, indigènes ou étrangers.

Situation économique

Ralentissement de la croissance, mais des bases économiques fortes persistent

Singapore real GDP growth

Les revenus de Singapour par habitant et le niveau de développement correspondent aux normes de l'OCDE. Cette Ville-État est le nœud de transports et services financiers en Asie du Sud-Est, mais son économie est quelque peu vulnérable en raison de sa forte dépendance à la demande de ses partenaires commerciaux ainsi qu’à l'accent mis sur certains secteurs spécifiques tels que l'électronique et les produits pharmaceutiques. Pour un petit État, son économie est néanmoins relativement bien diversifiée. Le secteur bancaire de Singapour est sain et supervisé de manière adéquate.

La stratégie de croissance à long terme de la Ville-État est de devenir plus qu'un nœud économique, logistique et financier, c'est-à-dire, aussi un centre de l'industrie de haute technologie. Cette stratégie commence à porter ses fruits dans le secteur biomédical.

Singapore real private consumption

Après une croissance de 2,9 % en 2014, la croissance économique de Singapour devrait se tasser à 1,9 % en 2015 et 1,5 % en 2016, en raison de moindres exportations vers la Chine et les autres pays asiatiques. Les ventes au détail ont cependant décrit une nette progression en 2015 alors que la production industrielle se contractait. Les dépenses gouvernementales en infrastructure ainsi qu'un taux d’emploi croissant dans le secteur des services ont favorisé la stimulation de la consommation nationale, la consommation des ménages allant vraisemblablement connaître une croissance de plus de 4,0 % en 2015 et de 3,4 % en 2016.

La Ville-État demeure l'un des pays les plus forts du monde en termes de risques souverains et de fondamentaux macroéconomiques. Par conséquent, et en raison des vastes réserves de change ainsi que de la gestion monétaire adéquate de l'Autorité monétaire de Singapour, il est peu probable que le taux de change soit affecté par les modes changeantes d'investissement international.

 

Σχετικά έγγραφα

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .