Εκθέσεις

Payment Practices Barometer Asia Pacific 2017

Βαρόμετρο Συναλλακτικής Συμπεριφοράς

 • Αυστραλία,
 • Κίνα,
 • Γεωργία,
 • Αυτοκινητοβιομηχανία / Μεταφορές,

17 Οκτ 2017

Asia contact us

After a minor decrease from 45.0% in 2015 to 44.3% in 2016, the percentage of overdue B2B invoices in Asia Pacific increased again this year to 45.4%.

Trading Briefs

Atradius know-how on trading opportunities including the documents: Export Practice, Credit-to-Cash Briefings and the Atradius Risk Map.

Industry Performance Forecast

Access a snapshot of the credit risk situation and business performance of 14 major industries in your country. The forecast is based on the assessment of Atradius underwriters.

IPF Teaser Weather Icon

Φίλτρο…

Ανά Χώρα

Φίλτρο ανά χώρα

Ανά κλάδο

Φίλτρο ανά κλάδο

Βάσει λέξης-κλειδί

Φιλτράρισμα βάσει λέξης-κλειδί

  609 αποτελέσματα

  Επίδειξη 1-10

  Promising Markets for 2018

  Οικονομική Ενημέρωση

  • Κολομβία,
  • ,
  • Γεωργία,
  • Αυτοκινητοβιομηχανία / Μεταφορές,

  11 Ιαν 2018

  The economic recovery in emerging market economies is expected to continue strengthening in 2018 and these markets could present opportunities for business.

  Market Monitor Food United Kingdom 2017

  Αποδόσεις Κλάδου

  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Τρόφιμα

  12 Δεκ 2017

  Due tot the inability to absorb higher input costs and increased pressure on margins, both payment delays and insolvencies have increased in 2017.

  Market Monitor Food Brazil 2017

  Αποδόσεις Κλάδου

  • Βραζιλία
  • Τρόφιμα

  12 Δεκ 2017

  The outlook for the Brazilian food sector is benign, due to an ongoing economic rebound and robust demand from China as largest food export market.

  Market Monitor Food France 2017

  Αποδόσεις Κλάδου

  • Γαλλία
  • Τρόφιμα

  12 Δεκ 2017

  Commodity price increases have added pressure on many food manufacturers, stuck between farmers demanding higher prices and powerful retail chains.

  Market Monitor Food Netherlands 2017

  Αποδόσεις Κλάδου

  • Ολλανδία
  • Τρόφιμα

  12 Δεκ 2017

  Average payment duration in the food sector is 40 days, and the amount of payment delays and insolvencies remains low compared to other Dutch industries.

  Market Monitor Food Germany 2017

  Αποδόσεις Κλάδου

  • Γερμανία
  • Τρόφιμα

  12 Δεκ 2017

  As food processors and retailers demand longer payment terms from their suppliers, a wave of longer payment terms is being created along the supply chain.

  Market Monitor Food Italy 2017

  Αποδόσεις Κλάδου

  • Ιταλία
  • Τρόφιμα

  12 Δεκ 2017

  The outlook for food exports remains positive, with further demand growth from overseas expected, due to the strong reputation of “Made in Italy” food.

  Market Monitor Food Hungary 2017

  Αποδόσεις Κλάδου

  • Ουγγαρία
  • Τρόφιμα

  12 Δεκ 2017

  Key challenges for food retailers are the increasingly competitive market environment and the very high wage pressure, which is diminishing profit margins.

  Market Monitor food Ireland 2017

  Αποδόσεις Κλάδου

  • Ιρλανδία
  • Τρόφιμα

  12 Δεκ 2017

  A hard Brexit remains a major threat to the Irish food sector, despite ongoing efforts of food exporters to diversify shipments away from Britain.

  Market Monitor food Portugal 2017

  Αποδόσεις Κλάδου

  • Πορτογαλία
  • Τρόφιμα

  12 Δεκ 2017

  The recent profit margin increase is expected to bottom out in the coming months due to a slowdown in inflation and increasing competition in food retail.

  Αποποίηση ευθυνών

  Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .