Σελίδα Σύνδεσης

Οι γνώσεις μας στα χέρια σας. Οδηγήστε την επιχείρησή σας μπροστά με ισχυρά, εύχρηστα, online εργαλεία, που σας δίνουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας διαχείριση πιστώσεων και επιχειρηματική ευφυΐα.

Atradius Atrium

Νέα πλατφόρμα διαχείρισης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Πιστώσεων, εργαλείων αίτησης πιστωτικών ορίων καθώς και πρόσβασης στα Atradius Insights και Serv@Net.

Συνδεθείτε  Atradius Atrium

Collect@Net

Αποκτήστε πρόσβαση στο διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης είσπραξης απαιτήσεων - μόνο για τους πελάτες μας.

Συνδεθείτε  Collect@Net

Atradius Insights

Αποκτήστε πρόσβαση στην εξελιγμένη online πλατφόρμα μας, ένα ηλεκτρονικό εργαλείο ανάλυσης δεδομένων και διαχείρισης του πελατολογίου σας.

Συνδεθείτε  Atradius Insights
Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .