APAC Country Report Vietnam 2018

Οικονομικά Στοιχεία Χώρας

  • Βιετνάμ
  • Γεωργία,
  • Αυτοκινητοβιομηχανία / Μεταφορές,

13 Μαρ 2018

High GDP growth of more than 6% in expected in 2018 driven by domestic demand and exports, but the economic fundamentals still show some weaknesses.

APAC Vietnam 2018 Key indicators

 

APAC Vietnam 2018 Industries performances forecast

Political situation

Head of state: President Tran Dai Quang (since April 2016)

Head of government: Prime Minister Nguyen Xuan Phuc (since April 2016)

Government type: Communist state with an increasingly market oriented economy

Population: 93.6 million

Economic reforms not followed by political changes

The Vietnamese Communist Party remains firmly in power, despite rising public discontent over the lack of personal freedom, government corruption and land seizures by the administration. At the Communist Party’s five-yearly congress in January 2016 the conservative faction within the party seems to have gained more influence. While the new leadership has tightened its grip on the civil society, economic reforms continue.

The territorial dispute with China over conflicting claims in the South China Sea is currently not high on the agenda, but nevertheless remains a serious issue in the bilateral relationship for the future. In order to counter growing Chinese assertiveness, Vietnam is keen to improve its political and security cooperation with the US and Japan. However, despite enhancing its naval forces, Vietnam lacks the military capability to pose a serious challenge to any Chinese actions, and its manufacturing sector depends heavily on raw materials imported from China. Moreover, given the ideological similarities of the regimes in both countries, there is still a strong pro-China faction within Vietnam’s Communist Party.

Economic situation

High growth and inflation back under control     

APAC Vietnam 2018 Real GDP growth

As in 2017, GDP growth is expected to remain high, above 6% in 2018, making Vietnam one of the fastest growing emerging markets in the region. The economic expansion is driven by both domestic demand and exports. While high wage growth supports private consumption, foreign investments, especially in the electronics sector, provide a stimulus to exports. The export sector also benefits from the relocation of export-oriented industries away from China due to Vietnam’s relatively low production costs. Business investments are helped by policies to liberalise regulations and to deepen global economic integration.

APAC Vietnam 2018 Real exports of goods and services

Inflation increased to 3.5% in 2017 and is expected to rise to more than 4% in 2018, due to rising commodity prices and currency weakness. The central bank will probably tighten monetary policy this year in order to keep inflation under control, but also to remain cautious when rising interest rates as the government does not want to slow down growth and has little room for fiscal expansion.

Fiscal consolidation will progress only gradually, with the budget deficit expected to remain above 5% of GDP in the near term. Increasing tax receipts are counterbalancing infrastructure investments and growing welfare costs. Government debt, which peaked at 62.2% of GDP after an increase in the years before, may decrease gradually in the coming years, but will nevertheless remain high.

Vietnam's foreign debt has been fairly stable and well financed over the past couple of years. As a percentage of GDP it will remain high (45% in 2018), but low in relation to export revenues (43%). Foreign debt mainly consists of government debt with long maturities and a low debt service.

APAC Vietnam 2018 Real private consumption

Despite improvements Vietnam´s liquidity situation remains weak, as international reserves in months of import cover remain low at about 2 months – mainly due to high import growth. However, foreign exchange reserves are sufficient to cover the external financing requirements.

The possibility of the Vietnamese dong weakening in 2018 cannot be excluded, due to a rising current account deficit and further monetary tightening in the US. The central bank has taken steps towards a more market-oriented approach, adjusting the fixed reference rate against the USD on a daily basis. Due to this and Vietnam´s limited international financial integration, sharp exchange rate devaluations are less likely than they were in the past.

Weaknesses and fundamental challenges remain despite high growth

APAC Vietnam 2018 Inflation

While high savings and investments and the low share of commodities in exports are strong points of the Vietnamese economy, the business environment continues to be hampered by weak institutions, infrastructure issues and endemic corruption. The level of state intervention remains high, and while the share of state-owned enterprises (SOEs) in the economy is high, many of them are financially weak and inefficient, hampering productivity increases. While privatization efforts are ongoing, the process remains slow.

Foreign-owned businesses account for about 70% of Vietnam´s exports, which makes the economy vulnerable to a slowdown should foreign companies withdraw their operations (e.g. in search of cheaper labour). According to the Asian Development Bank (ADB), only 35% of companies are integrated into export industries as domestic suppliers to foreign-owned export businesses in Vietnam (compared with nearly 60% in Malaysia and Thailand).

APAC Vietnam 2018 Current account

Despite some improvements due to the high economic growth rates, the Vietnamese banking sector suffers from low transparency, weak capitalization, state intervention and a high rate of non-performing loans, due mainly to politically motivated lending. Bank restructuring has become a priority for the government, which has set up a dedicated management company to buy bad loans. However, uncertainties about the size of bad debts and the way in which the bargaining takes place, make it unlikely that this problem will diminish soon.

Σχετικά έγγραφα

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .