Προϊόντα και Υπηρεσίες

"Ο ρόλος που διαδραματίζει η Atradius σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, δεν μπορεί επ΄ουδενί να υποτιμηθεί. "

Frédéric Wittemans, Διευθυντής Πιστωτικού Ελέγχου Ingram Micro

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχουν στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, από μικρομεσαίες έως μεγάλες, ασφάλεια και εμπορικό πλεονέκτημα. Τα προϊόντα μας έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να υποστηρίζουν τόσο τις εγχώριες όσο και τις διεθνείς εμπορικές σας συναλλαγές και σας βοηθούν να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα επισφάλειας.

Ασφάλιση Πιστώσεων

Accounts Receivable Insurance

Η Ασφάλιση Πιστώσεων της Atradius σας βοηθά να προστατέψετε την επιχείρησή σας από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει εμπορικές συναλλαγές, όπως η αφερεγγυότητα των πελατών σας.


Πολυεθνική Ασφάλιση Πιστώσεων

Brooklyn bridge New York

Σχεδιασμένο για πολυεθνικούς πελάτες, το Global συμβόλαιο της Atradius αντιμετωπίζει την επιχείρησή σας ως ενιαίο σύνολο, ενώ παρέχει υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο.


Είσπραξη Απαιτήσεων

Atradius Collections

Οπουδήποτε στον κόσμο βρίσκεστε εσείς ή ο οφειλέτης σας, μπορούμε να υποστηρίξουμε την είσπραξη των εκκρεμών τιμολογίων σε οποιαδήποτε χώρα, ζώνη ώρας, νόμισμα και γλώσσα.


Man relaxing in office | Atradius

 

Case Study: Ingram Micro

Πώς βοηθήσαμε την Ingram Micro να διαχειριστεί τον πιστωτικό κίνδυνο και να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπιστοσύνη ώστε να διευρευνεί νέες αγορές

Ισχυρά διαδικτυακά εργαλεία στα χέρια σας

Atradius Atrium

Atradius Atrium | Credit management portal

Το Atrium είναι μια ασφαλής, web-based υπηρεσία διαχείρισης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Μια πλατφόρμα, η οποία σας βοηθάει να ελέγχετε τις διαδικασίες που αφορούν στην Ασφάλιση Πιστώσεων

Atradius Insights

Eye viewing data |Atradius Insights

To Atradius Insights είναι ένα εξελιγμένο online εργαλείο ανάλυσης, για να εντοπίζετε εύκολα τρέχοντες και μελλοντικούς κινδύνους και να παρακολουθείτε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας.

Collect@Net

Computer cables | Atradius

Το Collect@Net είναι μία online πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα αποκλειστικά στους πελάτες της Atradius Collections να παρακολουθούν την πρόοδο όλων των δραστηριοτήτων είσπραξης.