Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων της Atradius σας βοηθά να προστατέψετε την επιχείρησή σας από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει εμπορικές συναλλαγές, όπως η αφερεγγυότητα των πελατών σας.

Η Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων είναι ένα προϊόν που βοηθά να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την αδυναμία ενός πελάτη να πληρώσει. Έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να επιτρέψει στην επιχείρησή σας να συναλλάσσεται με αυτοπεποίθηση και αίσθημα ασφάλειας και ταυτόχρονα να διερευνά νέες αγορές και προϊόντα, γνωρίζοντας ότι είναι προστατευμένη έναντι των κινδύνων που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει συναλλαγές.

 

 

 

 

 

 

Accounts Receivable Insurance

 

 

 

 

 

 

Συνάπτοντας συμβόλαιο Ασφάλισης Πιστώσεων με την Atradius, λαμβάνετε υποστήριξη από ομάδα επαγγελματιών, οι οποίοι βρίσκονται κοντά τόσο σε εσάς όσο και στις επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσεστε. Η τοπική ομάδα της Atradius έχει τη βάση της στην Ελλάδα και είναι εξοικειωμένη με το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα ήθη, τις πρακτικές και τους νόμους που διέπουν την τοπική αγορά. Επιπλέον, η παγκόσμια εμβέλεια της Atradius και η διεθνής εμπειρία εκτείνεται σε αγορές, όπου εδρεύουν οι υφιστάμενοι αλλά και οι εν δυνάμει πελάτες σας. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα οφέλη που απορρέουν από τη γνώση μας αναφορικά με τις εμπορικές συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό με μια ομάδα στελεχών που συνεργάζεται στενά μαζί μας, ανεξάρτητα από το πού αυτά βρίσκονται ανά τον κόσμο.

Οφέλη της Ασφάλισης Πιστώσεων της Atradius

Μέσω της Ασφάλισης Εμπορικών Πιστώσεων της Atradius μπορούμε να παρέχουμε στην επιχείρησή σας :

• αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, μιας και μπορούμε να παρέχουμε στην τράπεζά σας τις εγγυήσεις που απαιτούνται για την επέκταση της χρηματοδότησής σας

• υποστήριξη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, μέσα από τη χαρτογράφηση ευκαιριών αλλά και πιθανών κινδύνων

• έναν πιο υγιή ισολογισμό, μέσω της μείωσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις

• ένα δίχτυ ασφαλείας που σας παρέχει περισσότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη, καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσετε νέες αγορές και προϊόντα, πάντοτε με ασφάλεια, δεδομένου ότι γνωρίζετε πως μπορείτε να προστατευτείτε έναντι επισφαλών απαιτήσεων

Συμβατότητα και διαφάνεια μέσω από ένα σαφές πλαίσιο κάλυψης

Η Ασφάλιση Πιστώσεων της εταιρείας μας έχει σχεδιαστεί για να είναι απλή και αποτελεσματική. Λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ενιαίας δομής, συμβόλαιο Modula, μία επαναστατική έννοια στην ασφάλιση πιστώσεων, που σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα συμβόλαιο σύμφωνα με τις ανάγκες σας, το οποίο ταυτόχρονα παραμένει συμβατό με τις παραμέτρους που διέπουν τις επί πιστώσει εμπορικές συναλλαγές σε όλο τον κόσμο. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν απαιτείται η κάλυψη διαφορετικών πελατών ή αγορών.

Η παροχή ενός ενιαίου ασφαλιστηρίου συμβολαίου συμβάλλει στη διαμόρφωση σαφούς και ξεκάθαρου πλαισίου κάλυψης, ενώ οι ειδικοί όροι καθιστούν εφικτή την προσαρμογή της κάλυψης σε κάθε εξατομικευμένη ανάγκη.

Τα οφέλη του συμβολαίου Modula περιλαμβάνουν:

Συμβατότητα με όλες τις αγορές και γλώσσες – οι πολύγλωσσοι αναλυτές μας και η νομική μας ομάδα εξασφαλίζουν ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας είναι σαφές τόσο σε επίπεδο μητρικής σας γλώσσας όσο και άλλων γλωσσών

Διαφάνεια – το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας θα περιέχει μόνο τους όρους που αφορούν στην κάλυψη των δικών σας αναγκών και δεν θα προκαλεί σύγχυση μέσα από την αναφορά ορολογίας ή καλύψεων που δεν έχουν εφαρμογή στη δική σας περίπτωση

Εύκολη online διαχείριση - μπορείτε να διαχειριστείτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας απευθείας μέσω του online συστήματος Atradius Atrium. Σας επιτρέπει να αιτηθείτε πιστωτικά όρια, να μας ενημερώνετε σχετικά με υποθέσεις ζημίας, να παρακολουθείτε την πρόοδο και να κάνετε αλλαγές

H Atradius μας βοήθησε να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας βήμα προς βήμα. Καταφέραμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, όντας σε θέση να αυξήσουμε τη δραστηριότητα με υφιστάμενους πελάτες, αλλά και να αρχίσουμε συνεργασία με καινούργιους.

Διευθυντής Πιστώσεων
Μεγάλη  Εταιρεία Γεωργικών Προϊόντων

 

 

 

 

 

Μεγιστοποιείστε  την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου μέσω των online εργαλείων μας

Διαχειριστείτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας online μέσα από το Atradius Atrium

Μπορείτε να διαχειρίζεστε τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας άμεσα μέσω του online συστήματός μας, Atradius Atrium. H νέα αυτή πλατφόρμα, σας επιτρέπει να μας ενημερώνετε σχετικά με υποθέσεις ζημίας, να παρακολουθείτε την πρόοδο και να κάνετε αλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Διατίθεται χωρίς επιπλέον χρέωση στους κατόχους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Atradius και είναι μια ασφαλής, εξελιγμένη, βασισμένη στο διαδίκτυο, υπηρεσία διαχείρισης ασφαλιστηρίων συμβολαίων πιστώσεων. Μια ενιαία, πλήρως ενοποιημένη πλατφόρμα, έχει σχεδιαστεί για να σας επιτρέψει την άμεση και αποτελεσματική  διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Με το Atradius Atrium μπορείτε:

• να διαχειριστείτε τα πιστωτικά όρια και να παρακολουθείτε τη συμπεριφορά του οφειλέτη

• να υποβάλλετε απαιτήσεις για αποζημίωση και τα  σχετικά συνοδευτικά έγγραφα

• να παρακολουθείτε αναφορές σχετικά με τιμολόγια και να διαχειρίζεστε τους όρους πίστωσης

• να δείτε τους όρους που διέπουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας

• να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις, μέσω email, καθώς και on-line κοινοποιήσεις

• να βλέπετε δημοσιεύσεις της Atradius σχετικές με τον τομέα και την χώρα του αγοραστή

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς το Atradius Atrium σας επιτρέπει να διαχειριστείτε το Συμβόλαιο Ασφάλισης Πιστώσεων οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και οπουδήποτε στον κόσμο, μπορεί κανείς να βρει  στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

Παρακολουθείστε το χαρτοφυλάκιο σας με το Atradius Insights

Το Atradius Insights είναι ένα εκλεπτυσμένο online εργαλείο ανάλυσης. Αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας  και έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε εύκολα τους κινδύνους, να παρακολουθείτε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας και να βρίσκετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ως ένα ασυναγώνιστο προϊόν στη βιομηχανία της  ασφάλισης πιστώσεων, θέτει ένα νέο πρότυπο στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Atradius Insights, ούτως ώστε να αποκτήσετε περισσότερα πλεονεκτήματα μέσω της επιχειρηματικής πληροφόρησης, διατίθενται στην επίσημη  ιστοσελίδα του Ομίλου (διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

Ενισχύστε το Συμβόλαιο Ασφάλισης Πιστώσεων με πρόσθετα προϊόντα της Atradius

Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων των επιχειρήσεων

Ως αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Πιστώσεων, θα έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων της Atradius. Η Atradius Collections, είναι μία εξειδικευμένη υπηρεσία είσπραξης απαιτήσεων που ενεργεί για λογαριασμό σας, με σκοπό την ανάκτηση του χρέους που προκύπτει από απλήρωτα τιμολόγια.

Atradius Global

Σχεδιασμένο για πολυεθνικούς πελάτες, το Global συμβόλαιο της Atradius  αντιμετωπίζει την επιχείρησή σας ως ενιαίο σύνολο, ενώ παρέχει  υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψιν τη δική σας γεωγραφική εμβέλεια και τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά σας σε περισσότερες από μία γλώσσες.

Ειδικά Προϊόντα

Η ομάδα που απαρτίζει το τμήμα των Special Products,  προσφέρει λύσεις που δεν εμπίπτουν στην κλασική ασφάλιση πιστώσεων. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή κάλυψης για ασφαλιστικούς κινδύνους με ιδιαίτερα υψηλό ρίσκο, κάλυψη για το σύνολο των επί πιστώσει πωλήσεων αλλά και κάλυψη μεμονωμένων οφειλετών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Atradius Special Products μπορείτε να αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).