Πολυεθνική Ασφάλιση Πιστώσεων

Σχεδιασμένο για πολυεθνικούς πελάτες, το Global συμβόλαιο της Atradius αντιμετωπίζει την επιχείρησή σας ως ενιαίο σύνολο, ενώ παρέχει υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο.

Το Global τμήμα της Atradius απαρτίζεται από ομάδα στελεχών, αφιερωμένη στις εξατομικευμένες ανάγκες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Σας παρέχει μια πιο προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και αποτελεί μια μοναδική πρόταση στη βιομηχανία της ασφάλισης πιστώσεων. Το Global τμήμα της Atradius διαμορφώνει ασφαλιστικές λύσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στις τοπικές σας ανάγκες και λειτουργούν αποτελεσματικά για την επιχείρησή σας, ακόμη και αν οι τοπικές αυτές ανάγκες καλύπτουν πολλές διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

 

 

 

Brooklyn_bridge_New_York_Bonding

 

 

 

Κατανοώντας τις ανάγκες ασφάλισης πιστώσεων των πολυεθνικών επιχειρήσεων

Όταν πρόκειται για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, οι ανάγκες των πολυεθνικών επιχειρήσεων είναι διαφορετικές από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να λειτουργεί κανείς από διαφορετικές τοποθεσίες και να διαχειρίζεται τις παγκόσμιες διακυμάνσεις που επηρεάζουν το εμπόριο.

Το Global τμήμα της Atradius κατανοεί την τοπική γλώσσα και κουλτούρα. Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα σε αλλαγές στην τοπική νομοθεσία ή οικονομία, ενστερνιζόμενοι τις διεθνείς προοπτικές σας. Η προσωποποιημένη μας προσέγγιση σάς δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσετε τους ανθρώπους μας και να επωφεληθείτε άμεσα από τις γνώσεις και την εμπειρία τους.

Τα οφέλη του Global συμβολαίου της Atradius συμπεριλαμβάνουν:

  • Στέκεται δίπλα σας, όπου κι αν βρίσκεστε ανά τον κόσμο - Το αποτύπωμά μας εκτείνεται σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι, σε τοπικό επίπεδο, ομάδες στελεχών μας συνεργάζονται στενά για τη σύναψη σχέσεων συνεργασίας με τις περιφερειακές νομικές οντότητες και αντικατοπτρίζουν τη γεωγραφική δομή του πολυεθνικού σας οργανισμού. Εν ολίγοις, βρισκόμαστε οπουδήποτε βρίσκεστε και εσείς
  • Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πολλαπλή εξατομικευμένη ευελιξία – Η δομή του ασφαλιστηρίου μας συμβολαίου, μάς βοηθάει να διαμορφώσουμε το συμβόλαιό μας με τρόπο που να προσαρμόζεται στην στρατηγική και τους στόχους σας, συνδυάζοντας τους συνήθεις παγκόσμιους όρους που διέπουν την ασφάλιση πιστώσεων με αυτούς που  εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Σας δίδεται επίσης η δυνατότητα να έχετε κεντρικό έλεγχο σε ό,τι αφορά στην έκθεση σας στον πιστωτικό κίνδυνο παγκοσμίως
  • Μία ομάδα, αξεπέραστη εξυπηρέτηση – Η δομή μας είναι μοναδική. Είμαστε μία εταιρεία και μία ομάδα που συνεργάζεται μαζί σας. Μοιραζόμαστε το παγκόσμιο όραμά σας και προσφέρουμε την απλότητα και την οικονομία ενός και μόνο παρόχου
  • Συμβατότητα με όλες τις αγορές και γλώσσες – Οι πολύγλωσσοι αναλυτές μας και η νομική μας ομάδα εξασφαλίζουν ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας είναι σαφές τόσο σε επίπεδο μητρικής σας γλώσσας όσο και άλλων γλωσσών

Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να λειτουργεί κανείς από διαφορετικές τοποθεσίες και να διαχειρίζεται τις παγκόσμιες διακυμάνσεις που επηρεάζουν το εμπόριο.

Martie van Velsen
Διευθυντής  Global και Ωκεανίας

 

Ειδικά προϊόντα για μεμονωμένες ανάγκες ασφάλισης πιστώσεων

Τα Ειδικά Προϊόντα της Atradius ασφαλίζουν κινδύνους που συνήθως δεν μπορούν να καλυφθούν από την κλασική ασφάλιση πιστώσεων. Από τη φύση τους, τα Ειδικά Προϊόντα είναι τόσο ποικίλα και μοναδικά όσο και οι πελάτες που τα χρησιμοποιούν αλλά και οι καταστάσεις στις οποίες έχουν εφαρμογή. Μπορούν να περιλαμβάνουν ασφάλιση για μία μεμονωμένη συναλλαγή ή κάλυψη για έναν ειδικό κίνδυνο. Μπορεί να προσφέρει κάλυψη για ένα μόνο πελάτη σας ή για το σύνολο του επί πιστώσει κύκλου εργασιών σας.

Τα Ειδικά Προϊόντα της Atradius μπορούν να αποτελέσουν αυτόνομο προϊόν ή μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος και συχνά λειτουργούν ως συμπληρωματικό προϊόν στο υφιστάμενο  ασφαλιστήριο συμβόλαιο πιστώσεων. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

Χρησιμοποιήστε εξελιγμένα εργαλεία για να διαχειριστείτε το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό σας και το Χαρτοφυλάκιο Πιστώσεών σας

Παρακολουθείστε το χαρτοφυλάκιό σας μέσω του Atradius Insights

To Atradius Insights είναι ένα εξελιγμένο online εργαλείο ανάλυσης, το οποίο αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας. Έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εντοπίζετε εύκολα τρέχοντες και μελλοντικούς κινδύνους, να  παρακολουθείτε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας και να ανακαλύπτετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ασυναγώνιστο προϊόν στη βιομηχανία της ασφάλισης πιστώσεων, θέτει νέα πρότυπα στο επίπεδο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Atradius Insights ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου Atradius (διαθέσιμες μόνο στα Αγγλικά).

Αποκτήστε online πρόσβαση στη διαχείριση της ασφάλισης πιστώσεων μέσω του Atrium

Το Atrium είναι μια ασφαλής, εξελιγμένη web-based υπηρεσία διαχείρισης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. Μια ενιαία , πλήρως ενοποιημένη πλατφόρμα, η οποία σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να ελέγχετε τις διαδικασίες που αφορούν στην Ασφάλιση Πιστώσεων και να σας επιτρέπει να μας ενημερώνετε για τις ζημίες, να παρακολουθείτε την πρόοδο καθώς και να κάνετε αλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας μέσω της Atrium  είναι διαθέσιμες μόνο στην Αγγλική γλώσσα στην εταιρική μας ιστοσελίδα.