APAC Country Report Indonesia 2018

Οικονομικά Στοιχεία Χώρας

 • Ινδονησία
 • Γεωργία,
 • Αυτοκινητοβιομηχανία / Μεταφορές,
 • Χημικά / Φαρμακοβιομηχανία,
 • Κατασκευές,
 • Τομέας Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών,
 • Ηλεκτρονική/ Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες,
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες,
 • Τρόφιμα,
 • Μηχανήματα / Μηχανολογία,
 • Μεταλλουργία,
 • Χαρτοβιομηχανία,
 • Υπηρεσίες,
 • Χαλυβουργία,
 • Κλωστουφαντουργία

13 Μαρ 2018

The economic outlook remains positive with expected GDP growth rates of more than 5% in 2017 and 2018, and vulnerability to external shocks has declined.

APAC Indonesia 2018 Key indicatorsAPAC Indonesia 2018 Industries performances forecast

Political situation

Head of state/government: President Joko “Jokowi” Widodo (Indonesian Democratic Party - Struggle, since October 2014)

Form of government: Multi-party coalition government

Population: 262.0 million

A reform-minded president

In 2018 it is expected that the government under President Joko Widodo will proceed with implementing economic reforms in order to improve the investment climate. By improving industry competitiveness and consumers’ purchasing power, the government aims to attract more foreign direct investments, to broaden exports and develop tourism.

However, the government has been less successful in combatting corruption and reducing bureaucracy (mainly due to obstacles at the local government level) and in removing long-standing protectionist rules governing trade and foreign investment. Indonesia´s decentralisation after the end of the authoritarian rule of President Suharto still impedes policy coordination for infrastructure development, often leading to spending inefficiencies.

The three main parties - DP, Golkar and PDI-P - endorse the Pancasila principle and thus the secular character of Indonesian politics. But the influence of fundamentalist Islam on the society has increased in the last couple of years, leading to intolerance against certain sects and the Christian minority.

Economic situation

Economic growth driven by domestic demand                    

APAC Indonesia 2018 Real GDP growth

Indonesia is a large and relatively closed economy. Structurally it is vulnerable to external shocks, due to a high dependency on commodity exports (which account for more than 60% of exports), its dependence on oil imports and a high stock of inward portfolio investment.

Indonesia´s short-term economic prospects are positive, with real GDP growth expected to remain at about 5% in 2018 and 2019, mainly driven by domestic demand. Private consumption is robust due to lower credit cost, increasing employment and an expansion of social welfare. Investment growth is driven by infrastructure improvement (construction of new roads, ports and power stations).

APAC Indonesia 2018 Real private consumption

The government deficit is forecast to decrease to 2.3% of GDP and probably average around that level in the coming years, despite a rather low tax revenue base. The scrapping and/or lowering of subsidies on energy since 2015 has helped to keep the budget deficit under control. Public debt is expected to stay at a sustainable level of about 35% of GDP over the next five years.

While exports grew strongly in 2017, the increase is expected to slow down somewhat in 2018 and 2019 due to lower demand from China. A potential hard landing of the Chinese economy would have a large impact on Indonesia’s export sector, however, such a scenario seems rather improbable currently. In any case Indonesia’s strong domestic sector would moderate the impact.

APAC Indonesia 2018 Real fixed investment

Indonesia’s external position has improved but remains vulnerable, due to a high dependency on portfolio investments for financing its persistent current account deficits and increased private sector external debt. This makes the economy susceptible to sharply decreasing capital flows to emerging markets, e.g. triggered by further monetary tightening in the US. In such a scenario Indonesian companies that have borrowed in foreign exchange without hedging the currency risk could have problems with their debt obligations, especially if the rupiah were to sharply depreciate against the USD.

That said, Indonesia´s vulnerability to shifts in investor sentiment is mitigated by sound monetary policies, a resilient banking sector and the fact that a large part of public external debt is long term.

APAC Indonesia 2018 Foreign debt

Due to robust GDP growth the foreign debt ratio is on a downward trend. Foreign debt in relation to exports of goods and services is decreasing as well, diminishing Indonesia’s dependency on foreign capital. International reserves remain rather strong with an import cover of more than eight months. Therefore, Indonesia´s external economic situation remains robust, and despite the fact that a further increase in interest rates by the US Federal Reserve in 2018 could put downward pressure on the exchange rate, a strong depreciation of the rupiah is not very likely as investor sentiment towards Indonesia is improving.

As the economic situation is positive and the country's vulnerability to external shocks has declined with decreasing foreign debt, the Atradius STAR Political Risk Rating has been upgraded one notch to 4 (Moderate-Low Risk – Negative).

Σχετικά έγγραφα

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .