Country Report Argentina

Οικονομικά Στοιχεία Χώρας

 • Αργεντινή
 • Γεωργία,
 • Αυτοκινητοβιομηχανία / Μεταφορές,
 • Χημικά / Φαρμακοβιομηχανία,
 • Κατασκευές,
 • Τομέας Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών,
 • Ηλεκτρονική/ Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες,
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες,
 • Τρόφιμα,
 • Γενική Οικονομία,
 • Μηχανήματα / Μηχανολογία,
 • Μεταλλουργία,
 • Χαρτοβιομηχανία,
 • Υπηρεσίες,
 • Χαλυβουργία,
 • Κλωστουφαντουργία

17 Μαρ 2016

Despite major economic reforms growth remains subdued and inflation very high.

Argentina Overview

Argentina industries performance outlook

Argentina Performance Outlook

Political situation

Head of state/government:                              
President Mauricio Macri (since December 2015)

Government type:
Republic

Population:
42.1 million (est.)

A new, reform-minded president in power

In November 2015 the former mayor of Buenos Aires, Mauricio Macri, won the run-off election for presidency against Daniel Scoli, the candidate of the government coalition. Macri’s campaign was  supported by a coalition of mainly centrist non-Peronist parties, called ‘Cambiemos’ (Let´s change). He advocates a more liberal, business friendly economic policy than his predecessor. However, while Cambiemos gained more seats in the October 2015 general elections, it still lacks a majority in the Chamber of Deputies and the Senate. This means that Macri has to cooperate with the opposition in order to assure parliamentary majority for structural reforms.

Economic situation

Argentina GDP Growth

Major reforms implemented, but the shaky state of the economy persists

The economic policy of former President Fernández de Kirchner was characterised by interventionist measures and very expansionary fiscal policies, which have undermined government creditworthiness and resulted in accelerating inflation and capital flight. Argentina went into sovereign default in July 2014, after the government failed to secure a settlement with litigant hold-out creditors in line with a US court ruling. That meant that the country continued to be shut out of global capital markets. The debt default, subsequent deepening of interventionist policies and mounting economic problems in Brazil and in Venezuela have exacerbated the economic problems since 2014.

In December 2015 the newly elected President Macri took measures for an economic policy turnaround by abolishing export taxes on some agricultural products, reducing the levy on soybean exports to 30% and lifting currency controls, allowing the overvalued Argentinian peso to float freely. This triggered a depreciation of the peso of more than 30%. The new administration has also successfully negotiated with hold-out creditors in order to close a debt deal, which could lead to renewed access to international credit markets.

Argentina Consumer Prices

While the sharp peso depreciation helps exporters, it has led to an increase in the already high inflation rate, which is expected to rise 35% in 2016. In December 2015 the Central Bank raised interest rates on short-term fixed deposits by 8%, to 38%. Another increase in order to stabilise the peso and to contain inflation cannot be ruled out.

Another issue is the need to tackle public finances. These have deteriorated due to the expansionary fiscal policy in the past and the monetisation of the fiscal deficit to compensate for the lack of access to capital markets. The new government stated it will phase out subsidies in order to trim the deficit. However, this could hurt the already feeble economic growth, given that the highly expansionary fiscal policy was the main driver of growth in the recent past. Moreover, this could also lead to social unrest. It remains to be seen how much the abolishment of export taxes and currency depreciation really help to boost exports and to increase the amount of (still depleted) foreign exchange reserves, given that global demand for agricultural products has decreased and prices are expected to remain low. Official reserves are still insufficient to cover the external refinancing needs. 

Argentina export

For the time being, the risk of uncontrolled currency volatility and transfer and convertibility risk remain high, given tight liquidity and the continued lack of access to international capital. High inflation and fiscal austerity measures could even lead to an economic contraction in the short term.

 

Σχετικά έγγραφα

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .