CEE Country Report Poland 2017

Οικονομικά Στοιχεία Χώρας

 • Πολωνία
 • Γεωργία,
 • Αυτοκινητοβιομηχανία / Μεταφορές,
 • Χημικά / Φαρμακοβιομηχανία,
 • Κατασκευές,
 • Τομέας Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών,
 • Ηλεκτρονική/ Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες,
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες,
 • Τρόφιμα,
 • Μηχανήματα / Μηχανολογία,
 • Μεταλλουργία,
 • Χαρτοβιομηχανία,
 • Υπηρεσίες,
 • Χαλυβουργία,
 • Κλωστουφαντουργία

10 Οκτ 2017

Despite further growth, Poland is susceptible to a potential end of the Eurozone recovery. Adverse economic policies could dampen investor sentiment.

CEE Poland 2017 Key indicators

 

CEE Poland 2017 Industries performance forecast

Political situation

Head of state: President Andrzej Duda (since August 2015)

Head of government: Prime Minister Beata Szydlo (since November 2015)

Population: 38.3 million                             

The new administration launched some controversial initiatives                  

The national –conservative Law and Justice (PiS) party prevailed in the October 2015 elections gaining 235 out of 460 seats in parliament. Immediately after its inauguration the new PiS-administration launched some controversial policy initiatives, such as seizing direct control of the state broadcasting channels and the security services, and purging the heads of state-owned companies. A major issue are attempts to curb the independence of the judiciary by imposing political control over courts and the appointment of judges.

This has triggered mass demonstrations in Poland itself, while the European Commission has repeatedly warned the Polish government that such moves pose a systemic risk to the rule of law and violate EU statutes.   

Economic situation

Economic growth above eurozone average

CEE Poland 2017 Real GDP growth

After a moderate slowdown in 2016, Polish GDP growth is expected to increase again above 3% in 2017 and 2018, due to robust consumer demand, rising business investment and increased investments linked to EU funding. 

Private consumption is expected to increase 4.5% in 2017 and 3.4% in 2018, underpinned by increasing employment, rising wages and social transfers. Investments are supported by a strong business sentiment and low interest rates. Export growth is expected to remain buoyant. Following deflation in 2015 and 2016, consumer prices have started to grow again this year, and are forecast to increase 1.8% in 2017 and 2.2% in 2018.

CEE Poland 2017 Real government consumption

The government’s fiscal easing widened the deficit to 2.5% of GDP in 2016, which is expected to increase further in 2017 due to increased social spending and public investment. Policies focused on increasing child benefits and investment are mostly funded by new taxes on banks and better tax collection. Under pressure, the government has already stepped back on some promises such as watering down its mortgage relief plan. This should ensure that the country does not re-enter the EU excessive deficit procedure in 2017-2018. Public debt is moderate around 45% of GDP.

The Polish banking sector is stable, well-capitalized, liquid and profitable. However, banks are exposed to foreign exchange risk as more than 30% of housing loans are denominated in Swiss francs. Government policies to convert franc-denominated mortgages into zloty should help to ease this risk without significantly hurting bank profits or credit growth.

Vulnerable to financial market volatility and exposed to negative Brexit impacts

CEE Poland 2017 Real export of goods and services

Poland remains vulnerable to international investor sentiment. Together with external factors like the Brexit decision and uncertainty over US policy direction, concerns over adverse economic and domestic policies by the Polish government have led to increased currency volatility and higher sovereign bond yields in 2016. Poland´s external financing requirement in 2017 is high, at 83% of its international reserves and structural current account deficits have contributed to a relatively high external debt ratio of around 70% of GDP.

That said, risks to Poland’s external economic stability are largely mitigated by international reserves covering more than five months of goods and services imports. The country also has access to an IMF precautionary line in case of emergency. A large share of external debt is in intercompany loans, mitigating refinancing risk.

In Central Europe, Poland's economy looks most vulnerable to the financial and economic fallout of the United Kingdom's vote to leave the EU. Annual remittances from Poles living abroad amount to about EUR 4 billion, a large share of it from the UK. In the longer term an EU departure of the United Kingdom could impact EU structural funds, which play a major role in Poland´s economic progress. The UK is also Poland´s second largest export destination after Germany.

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .