Country Report Argentina 2018

Οικονομικά Στοιχεία Χώρας

 • Αργεντινή
 • Γεωργία,
 • Αυτοκινητοβιομηχανία / Μεταφορές,
 • Χημικά / Φαρμακοβιομηχανία,
 • Κατασκευές,
 • Τομέας Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών,
 • Ηλεκτρονική/ Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες,
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες,
 • Τρόφιμα,
 • Μηχανήματα / Μηχανολογία,
 • Μεταλλουργία,
 • Χαρτοβιομηχανία,
 • Υπηρεσίες,
 • Χαλυβουργία,
 • Κλωστουφαντουργία

17 Απρ 2018

While the return to more market friendly policies has improved Argentina´s medium- and long-term growth prospects, significant downside risks remain.

Argentina 2018 Key indicators

 

Argentina 2018: Industries performances outlook

Political situation

A reform-minded president in power, but obstacles remain

President Mauricio Macri has addressed the important economic issues left by the former government (e.g. debt default and highly interventionist policies) by cutting energy subsidies, abolishing export taxes, lifting capital and currency controls and floating the (overvalued) Argentinian peso. In early 2016 Argentina negotiated a debt deal with the remaining holdout creditors, which enabled the country to exit default and return to international capital markets. This has comprehensively improved the economic relationships with the IMF, the US and Europe.

While the governing coalition gained additional seats in the October 2017 mid-term legislative elections it still lacks a majority in both the Chamber of Deputies and the Senate. This means that President Macri has to cooperate with the opposition in order to obtain parliamentary majorities for reforms.

Economic situation

A still fragile recovery

Argentina 2018: Real GDP growth

The economy rebounded in 2017, and structural reform progress should support faster and broader based growth in 2018 and 2019, driven by investments, exports and consumer demand. Access to capital markets by central and local governments and Argentine businesses remains solid. While the return to more market-friendly policies has improved Argentina´s medium- and long-term growth prospects, the short-term outlook remains challenging, and significant downside risks remain.

Despite a major decrease in 2017 inflation is not expected to reach single digit levels until the end of 2019, as the disinflation process faces challenges from expansive fiscal policy as well as difficult wage negotiations in the effort to scale back indexation.

Argentina 2018: Inflation

More efforts to trim the fiscal deficit are necessary to make the economic recovery more robust, help the disinflation process, stimulate foreign direct investment and strengthen official currency reserves. Due to political considerations (potential social unrests and the fact that the governing coalition has no majority in Congress) fiscal tightening is expected to remain only gradual, and fiscal deficits to remain above 5% of GDP in 2018 and 2019, with government debt rising further. The debt structure is becoming increasingly risky (73% financed externally in foreign currency) making government finances vulnerable to exchange and refinancing risks.

The rebound of domestic demand with higher imports (mainly capital goods following the removal of capital controls) has resulted in rising current account deficits, which are mainly financed by portfolio inflows. So far, such financing has not been a problem, but Argentina remains vulnerable to shifts in market sentiment. Although liquidity has improved following the issuance of international bonds, it remains tight and is insufficient to cover gross external financing needs. This will keep the peso susceptible to shifts in market sentiment, and the exchange rate is expected to gradually depreciate further in 2018.

Argentina 2018: Fiscal balance

Structurally Argentina´s economy remains vulnerable due to its high dependence on commodities (agricultural products account for 50% of exports), a relatively high stock of inward portfolio capital, weak institutions, the issue of government finances and its history of debt default. The current upswing could be severely dampened by additional US import tariffs and any disruptions in global trade flows.

Σχετικά έγγραφα

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .