MENA Country Report - Algeria 2016

Οικονομικά Στοιχεία Χώρας

 • Αλγερία
 • Γεωργία,
 • Αυτοκινητοβιομηχανία / Μεταφορές,
 • Χημικά / Φαρμακοβιομηχανία,
 • Κατασκευές,
 • Τομέας Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών,
 • Ηλεκτρονική/ Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες,
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες,
 • Τρόφιμα,
 • Μηχανήματα / Μηχανολογία,
 • Μεταλλουργία,
 • Χαρτοβιομηχανία,
 • Υπηρεσίες,
 • Χαλυβουργία,
 • Κλωστουφαντουργία

08 Ιουλ 2016

Lower GDP growth of 2.5% in 2016 and government budget hit by lower oil price. Public spending is curbed in order to trim the high budget deficit.

Algeria key indicatorsAlgeria industries performance outlook

Political situation

Head of state: President Abdelaziz Bouteflika (since 28 April 1999)

Form of government: Democratically elected government, but military has strong political influence.

Population: 41.1 million (est.)

Currently stable situation, but risks remain

In Algeria, political power rests mainly with President Bouteflika, who is widely credited with restoring peace to the country after a year-long civil war between the government and militant Islamists in the 1990s. He won overwhelming endorsement for a reconciliation plan in 2005.

President Bouteflika is now in his late seventies and not in particularly good health and it remains uncertain whether he will serve his whole term, which runs until 2019. There is no obvious successor at hand and it cannot be ruled out that tensions within the political elite could increase if Bouteflika unexpectedly steps down.

Currently the internal security situation is stable, but the risk of terrorist attacks has increased due to political turmoil in neighbouring Libya and Mali. Endemic ‘cronyism’, the high unemployment rate and a lack of affordable housing could fuel social unrest and lead to increasing support for militant Islam, especially among younger people. While the government tries to diversify the economy, success has been limited so far. The government is challenged with creating enough jobs to reduce the very high youth unemployment. In early 2016 the parliament passed a couple of constitutional reforms to strengthen democratic elements.

Economic situation

Government budget hit by lower oil price

Algeria real GDP growth

Algeria’s economy is underpinned by the oil and gas sector, which accounts for more than 95% of export revenues. GDP growth slowed down to 2.8% in 2015, and is expected to decrease to 2.5% in 2016, as the currently low oil price continues to have a negative impact on the economy; mainly on government budget and external finances. Energy earnings decreased by nearly 50% in 2015.

In order to trim the high budget deficit, the administration has started to curb spending by cutting some subsidies and suspending some infrastructure projects. But tackling the vast welfare system is sensitive, given the potential for social unrest.

Algeria fiscal balance

Running a deficit in the short term should be manageable as both government debt and foreign debt are still low. The country still holds more than USD 140 billion in foreign reserves, despite major decreases in 2015 and 2016. If the oil price remains subdued for a longer term, the Algerian government would be forced to reduce its spending much more.

Algeria is trying to move towards a market economy but, because of its massive oil and gas reserves, its socialist history and many years of civil war, the government still exercises tight control over the economy (it is estimated that 90% of Algeria’s GDP is still controlled by the state). The economy is still too dependent on the oil sector and needs to diversify further. Growth in other sectors has been insufficient to create new jobs so far. Government intervention, an underperforming banking sector, red tape and corruption still hamper foreign investment and private enterprise initiatives.

 

Σχετικά έγγραφα

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .