MENA Country Report Egypt 2019

Οικονομικά Στοιχεία Χώρας

  • Αίγυπτος
  • Γενική Οικονομία

01 Οκτ 2019

In 2019 and 2020 growth is expected to exceed 5%, supported by exchange rate liberalization, interest rate normalisation and increasing tourist arrivals.

egy 2019 pic1

egy 2019 pic2egy 2019 pic3

Political situation

The internal security situation remains tense

Currently President Sisi is firmly in control of political power, as the military government has a tight grip on the country. Although people are dissatisfied with his authoritarian rule and painful economic reforms, large-scale public uprisings are likely to be contained.

The internal security situation remains tense with an elevated risk of terrorist attacks. In the Sinai Peninsula and the border region to Libya, Jihadist forces are stirring unrest. The largest of those groups is the so-called “Sinai Province”, an affiliate of the Islamic State. There have been several attacks targeted at the Christian minority.

Egypt is heavily relying on financial support from Gulf-states, especially Saudi Arabia. Egypt has joined Saudi Arabia, the UAE and Bahrain in the economic and diplomatic boycott of Qatar and the alliance against Iran, which could create further goodwill, but also risks dragging Egypt into a long-lasting regional conflict. 

Economic situation

In-depth reforms expected to benefit the economy in the medium-term

Egypt´s economic problems mounted in 2016, with a very high budget deficit of about 12%, low levels of foreign exchange, shortages of USD and a large financing requirement. In November 2016 the government finally accepted an IMF programme with a three-year facility of USD 12 billion in providing much-needed external financial support. The main objectives of the programme are a flexible exchange rate, fiscal consolidation and introduction of structural reforms. In addition to the IMF, other multilateral institutions (e.g. the World Bank) and countries (e.g. Saudi Arabia and the United Arab Emirates) provide additional financial support.

As a precondition to obtain IMF support Egypt had to float the fixed exchange rate, raise taxes and reduce subsidies on electricity, fuel and food. The Egyptian pound depreciated sharply (about 50%) after the float in November 2016. In order to support the currency and to curb inflation, the central bank sharply increased the benchmark interest rate. A progress review in May 2019 was again positive and allows the disbursement of the final tranche of USD 2 billion from the USD 12 billion loan.

In 2019 and 2020, annual GDP growth is expected to exceed 5%, supported by the exchange rate liberalisation (which has improved external competitiveness), interest rate normalisation, increasing tourist arrivals and growing gas production. Despite decreasing since 2017, inflation is expected to remain above 10% in 2019, as another round of fuel subsidy cuts in July 2019 has added additional pressure on consumer prices.

Although the budget deficit is still high, guided by the IMF programme it is gradually decreasing. The government has introduced a VAT and cut subsidies to reduce the deficit, but some subsidies (e.g. on food) have been increased again to alleviate the impact of high inflation on household purchasing power (a large part of public spending is still geared towards maintaining social stability). Public debt peaked at 108% of GDP in 2017, but is expected to decrease to 90% of GDP in 2019 and 87% of GDP in 2020.

With a floating currency, Egypt is able to absorb external shocks better. Due to rising yields private capital inflows have increased, with Egyptian Treasury Bills being particularly popular with foreign investors. Improved USD liquidity has paved the way for the easing of capital restrictions.

In the banking sector USD liquidity and the capital adequacy ratio have improved while non-performing loan ratios have decreased. However, various downside risks remain. In the past, local commercial banks were the main financiers of the budget deficit and the sovereign exposure is still high, amounting to about two thirds of total credit.

Egypt´s external position has improved, as the large external financial assistance has increased international reserves. The import cover of eight months in 2019 is more than sufficient to cover external financing requirements. The current account deficit remains above 2% of GDP in 2019 and 2020. Foreign debt remains at acceptable levels (33% of GDP in 2019).

In the medium-term the economy should benefit from the IMF-programme related measures. Most important has been the easing of the chronic USD currency reserves shortage. Additionally, both exports and the tourism sector are benefitting from currency depreciation and the related improvement in cost competitiveness. That said, tourism remains vulnerable to terrorist attacks, while manufacturers depending on imports of goods are facing higher production costs (raw and intermediate goods account for about 40% of Egypt´s imports).

Investor sentiment has improved and private capital inflows have increased after the relaxation of capital controls. The more benign economic outlook is also bolstered by the discovery of large offshore gas fields. Increasing domestic gas production should improve electricity supply and support economic activity in coming years.

egy 2019 pic4

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά έγγραφα

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .