Επικοινωνία

Η Atradius έχει παρουσία σε πολλές χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να δείτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα κατά τόπους γραφεία μας, παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα της επιλογής σας

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros - Hellenic branch Γραφεία

Monumental Plaza, Κτίριο Γ, 7ος
όροφος
Λεωφ. Κηφισίας 44,
Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι
In Latin letters:
Monumental Plaza, Building C, 7th floor
44, Kifissias Av.
151 25, Maroussi

Τηλ. (τηλέφωνο):
+ 30 210 7259 179
Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Πληροφορίες Νομικού Περιεχομένου

Στοιχεία επικοινωνίας εκτός Ελλάδος

Η Atradius έχει παρουσία σε πολλές χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να δείτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τα κατά τόπους γραφεία μας,  παρακαλούμε επιλέξτε τη χώρα της επιλογής σας

Αίτημα Επικοινωνίας

Για σύντομα ερωτήματα, χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας

Τα στοιχεία σας

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε ;

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .