Πληροφορίες για τα Cookies

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από ιστοσελίδες που επισκέπτεστε.
Χρησιμοποιούνται ευρέως για την εύρυθμη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων, για την αποτελεσματικότερη απόδοσή τους, καθώς και για την παροχή πληροφοριών στους ιδιοκτήτες των διαδικτυακών τόπων.

Χρήση των cookies από την Atradius

Όταν κάποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα http://www.atradius.gr/ συλλέγουμε βασικές διαδικτυακές πληροφορίες σύνδεσης (log) καθώς και λεπτομέρειες των προτύπων συμπεριφοράς του επισκέπτη. Αυτό γίνεται προκειμένου να λάβουμε γνώση στοιχείων, όπως ο αριθμός των επισκεπτών σε διάφορα τμήματα της ιστοσελίδας. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει αναγνώριση του επισκέπτη. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια ανίχνευσης της ταυτότητας όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα. Δεν θα γίνει κανένας συσχετισμός στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από αυτό το διαδικτυακό τόπο, με οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία αναγνώρισης από οποιαδήποτε πηγή. Εάν θελήσουμε να συλλέξουμε τέτοιες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας μας, αυτές θα ζητηθούν ευθέως. Θα είμαστε ξεκάθαροι στις περιπτώσεις που θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες και θα εξηγούμε τι σκοπεύουμε να κάνουμε με αυτές.

Session ID

NAME Purpose Expires
JSESSIONID J JSESSIONID είναι ένα cookie  που χρησιμοποιείται από ιστότοπους με JavaServer Pages (JSP). Το cookie αυτό χρησιμοποιείται για να διατηρήσει την ανωνυμία του χρήστη. Λήγει μετά το τέλος της χρήσης

 

Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια web analytics υπηρεσία που παρέχεται από την Google, Inc ("Google"), για να βοηθήσει στην Atradius να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται οι ιστοσελίδες μας. Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, μπορεί να μεταδοθούν στο Google και αποθηκεύονται στους κεντρικούς υπολογιστές τους. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να καταρτίσουμε εκθέσεις και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το site. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, από όπου οι επισκέπτες έχουν έρθει στο site και τις σελίδες που επισκέφτηκαν.

NAME PURPOSE EXPIRES
_utma Γνωστοποιεί αν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας ξανά , έτσι ώστε να μπορούμε να υπολογίζουμε πόσοι από τους επισκέπτες μας είναι νέοι στο group.atradius.com ή σε μια συγκεκριμένη σελίδα 2 έτη από την εγκατάσταση/ενημέρωση
_utmb Λειτουργεί με _utmc για να υπολογίσει το μέσο χρονικό διάστημα που περάσατε στο group.atradius.com εγκατάσταση/ενημέρωση
_utmc Λειτουργεί με _utmb για να υπολογίσει πότε κλείσατε τη μηχανή αναζήτησης όταν κλείνετε τη μηχανή αναζήτησης
_utmt Χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει την ταχύτητα αναζήτησης 10 λεπτά
_utmv Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσαρμοσμένων μεταβλητών δεδομένων σε επίπεδο επισκέπτη. Αυτό το cookie δημιουργείται, όταν ένας προγραμματιστής χρησιμοποιεί τη μέθοδο _setCustomVar με μια προσαρμοσμένη μεταβλητή σε επίπεδο επισκέπτη. Αυτό το cookie χρησιμοποιήθηκε επίσης για την εκπίπτουσα μέθοδο _setVar. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που τα δεδομένα αποστέλλονται στο Google Analytics 2 έτη από την εγκατάσταση/ενημέρωση
_utmz Ενημερώνει πώς φθάσατε στην ιστοσελίδα group.atradius.com (π.χ. από μια άλλη ιστοσελίδα ή μια μηχανή αναζήτησης) 6 μήνες από την εγκατάσταση/ενημέρωση
_utmt_rollupTracker Παρακολουθεί πολλαπλούς τομείς των δικτυακών τόπων Atradius 30 λεπτά από την εγκατάσταση/ενημέρωση
_utmt_oldTracker Καταργεί το παλιό κώδικα ιχνηλασίας 30 λεπτά από την εγκατάσταση/ενημέρωση
_ga Διακρίνει χρήστες 2 έτη από την εγκατάσταση/ενημέρωση
_gat Ρυθμίζει την ταχύτητα αναζήτησης 10 λεπτά από την εγκατάσταση/ενημέρωση

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.google.com/policies/privacy/

Για να εξαιρεθείτε από την ανίχνευση από το Google Analytics σε όλες τις ιστοσελίδες, επισκεφθείτε http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Google Advertising

Name Purpose Expires
Doubleclick cookie - id Cookie εντοπισμού που χρησιμοποιείται από την Google για να βελτιώσει την on line εμπειρία σας, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης των πιο συναφών διαφημίσεων 30 ημέρες από την εγκατάσταση/ενημέρωση

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.google.com/policies/privacy/

YouTube videos

Το YouTube χρησιμοποιείται από την ιστοσελίδα για να αποθηκεύεται και να εμφανίζεται περιεχόμενο υπό μορφή βίντεο. Αυτά τα cookies ορίζονται από την εταιρία YouTube για την παρακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών της. Τα Cookies του YouTube εγκαθίστανται μόνο όταν πατήσετε την επιλογή play.

NAME Purpose Expires
PREF Αποθηκεύει τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες, ιδίως την προτιμώμενη γλώσσα, πόσα αποτελέσματα αναζήτησης θέλετε να εμφανίζονται στην σελίδα σας, και αν ή όχι επιθυμείτε να έχετε το φίλτρο ασφαλούς αναζήτησης της Google, ενεργοποιημένο 10 χρόνια από την εγκατάσταση/ενημέρωση
VISITOR_INFO1_LIVE Ορίζεται από το YouTube ούτως ώστε να μετρά το εύρος ζώνης, για να προσδιοριστεί αν θα μπορείτε να πάρετε το νέο interface player ή το παλιό. έως 3650 ημέρες
use_hitbox Αυξάνει την καταμέτρηση των «views» στο YouTube βίντεο Στο τέλος της συνεδρίας
YSC Ορίζεται από την YouTube υπηρεσία σε σελίδες με ενσωματωμένο YouTube βίντεο Στο τέλος της συνεδρίας

Περισσότερες πληροφορίες: google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

Άλλες γενικές συνδέσεις με άλλες εξωτερικές ιστοσελίδες

Στους επισκέπτες παρέχεται η δυνατότητα να περιηγηθούν σε μια ποικιλία από εξωτερικές ιστοσελίδες, όπου η Atradius έχει παρουσία. Όταν ο επισκέπτης επιλέγει την επιλογή να δει το περιεχόμενο από αυτές τις ιστοσελίδες, μεταφέρεται μακριά από την ιστοσελίδα της Atradius στην άλλη ιστοσελίδα, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία από cookies κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Η  Atradius δεν ευθύνεται για τα τυχόν cookies που χρησιμοποιούνται, όταν ο επισκέπτης εγκαταλείπει την ιστοσελίδα της Atradius.

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .