Σχετικά με εμάς

Πώς βοηθήσαμε την Ingram Micro να διαχειριστεί τον πιστωτικό κίνδυνο και να αποκτήσει την απαιτούμενη εμπιστοσύνη ώστε να διευρευνεί νέες αγορές

Υπόθεση εργασίας : Ingram Micro

Είμαστε ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της ασφάλισης πιστώσεων, εγγυήσεων και είσπραξης απαιτήσεων, με φήμη εδραιωμένη στην άριστη εξυπηρέτηση πελατών. Επενδύουμε συνεχώς στην ενδελεχή πληροφόρηση αναφορικά με τις εξελίξεις που διέπουν την αγορά και σε εργαλεία για την υποστήριξη της επιχείρησή σας, όπως το Insights. Πάνω απ 'όλα, επιδιώκουμε να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε την επιχείρησή σας.

H Atradius με μια ματιά

Η Atradius παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και είσπραξης απαιτήσεων, με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως.

Σχετικά - Atradius Ελλάδα

Το Ελληνικό υποκατάστημα της Atradius παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων.

Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .