"97% των ερωτηθέντων πελατών μας θα σύστηναν την Atradius σε άλλους οργανισμούς"

Ανεξάρτητη έρευνα της TechValidate

Συνεργαζόμαστε μαζί σας

Ειδικοί στον τομέα της ασφάλισης εμπορικών πιστώσεων και είσπραξης απαιτήσεων, δέσμευσή μας αποτελεί η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες μας. Δουλεύουμε μαζί σας για να κατανοήσουμε και να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας.

Διαβάστε περισσότερα Σχετικά με εμάς

Ο ρόλος που διαδραματίζει η Atradius σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου, δεν μπορεί επ΄ουδενί να υποτιμηθεί.

Ingram Micro Case Study | Atradius

Υπόθεση εργασίας

Trade credit insurance for the technology sector

Προϊόντα

Ασφάλιση Πιστώσεων

Η Ασφάλιση Πιστώσεων της Atradius σας βοηθά να προστατέψετε την επιχείρησή σας από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις επί πιστώσει εμπορικές συναλλαγές, όπως η αφερεγγυότητα των πελατών σας.

Παγκόσμια Ασφάλιση Πιστώσεων

Σχεδιασμένο για πολυεθνικούς πελάτες, το Global συμβόλαιο της Atradius αντιμετωπίζει την επιχείρησή σας ως ενιαίο σύνολο, ενώ παρέχει υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο.

Είσπραξη Απαιτήσεων

Οπουδήποτε στον κόσμο βρίσκεστε εσείς ή ο οφειλέτης σας, μπορούμε να υποστηρίξουμε την είσπραξη των εκκρεμών τιμολογίων σε οποιαδήποτε χώρα, ζώνη ώρας, νόμισμα και γλώσσα.

Εκθέσεις

Country report South Africa 2019

Οικονομικά Στοιχεία Χώρας

  • Νότια Αφρική
  • Γενική Οικονομία

06 Αυγ 2019

Economic reforms are urgent, especially improving the governance in state-owned enterprises, as large contingent liabilities are of great concern.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Όνομα: Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros - Hellenic branch
Τηλ. (τηλέφωνο): + 30 210 7259 179
Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Η Atradius εκπροσωπείται σε πολλές χώρες σε διάφορα μέρη του κόσμου. Για να δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του γραφείου μιας συγκριμένης χώρας, παρακαλώ επιλέξτε τη χώρα επιλογής σας. Επιλέξτε χώρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

LinkedIn Atradius Ελλάδα

LinkedIn

Βρείτε μας στο Social Media

LinkedIn προφίλ
Αποποίηση ευθυνών

Οι δηλώσεις που γίνονται στο παρόν παρέχονται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση για οποιονδήποτε σκοπό . Ανατρέξτε για τους ισχύοντες όρους στο σώμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου ή στο σχετικό συμφωνητικό προϊόντος ή υπηρεσίας. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι δημιουργεί κανένα δικαίωμα, υποχρέωση, σύσταση ή ευθύνη εκ μέρους της Atradius , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποχρέωσης για τη διεξαγωγή due diligence επί των αγοραστών ή για λογαριασμό σας . Αν η Atradius διεξάγει due diligence σε οιονδήποτε αγοραστή, αυτό γίνεται για δικούς της σκοπούς σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου και όχι προς όφελος του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου . Επιπλέον , σε καμία περίπτωση η Atradius και οι συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες μπορούν να καταστούν υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες , έμμεσες , ειδικές, τυχαίες ή αποθετικές ζημίες που απορρέουν από τη χρήση δηλώσεων ή πληροφοριών στο παρόν .